Ride & Get Lucky Terms – Rocycle
Ride & Get Lucky Terms

Ride & Get Lucky Terms

Actievoorwaarden promotioneel kansspel Ride and Get Lucky.

Dit reglement is van toepassing op het promotionele kansspel Ride and Get Lucky, opgezet door Rocycle.

Deelname is uitgesloten voor personen onder de 16 jaar, alsmede voor medewerkers van Rocycle, brand ambassadors, PR relaties, aandeelhouders, voor wederverkopers van de betrokken partijen en hun personeelsleden en alle andere bij de totstandkoming van deze actie betrokken partijen.

De actie loopt van maandag 13 januari 2020 tot en met zondag 10 februari 2020.

Deelname aan de actie is kosteloos en verplicht de deelnemer tot niets.

Bij ieder studio bezoek in de actieperiode ontvangt de deelnemer een lot met een uniek nummer. Met elk lot maak je kans op een prijs uit de loterij. Deelnemers die hun les via de website www.rocyclestudios.com en via de Rocycle. mobile app boeken krijgen twee loten per check in.

Rocycle geeft 20 prijzen weg. Deze prijzen worden dmv een loterij trekking uitgekeerd. De te winnen prijzen zijn te vinden op www.rocyclestudios.com/ride-and-get-lucky

Elk lot maakt kans op 1 prijs.

De deelnemer dient het lot te bewaren als bewijs van deelname.

Iedere deelnemer dient zich voor deze actie in te schrijven met zijn of haar persoonlijke email adres.

In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Rocycle zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet over te gaan tot het uitkeren van prijzen of het recht op een prijs te laten vervallen.

Er zijn in totaal 3 hoofdprijzen: 2 treintickets naar Parijs, 2 treintickets naar Londen en 2 vliegtickets naar New York. Alle reizen zijn incl. 2 hotel overnachtingen bij citizenM. De data staan niet vast en worden in overleg met winnaar en Rocycle ingeboekt. Winnaars dienen zelf te zorgen voor alle overige verblijfs- en reiskosten. De waarde van iedere hoofdprijs bedraagt €400.

Trekking van de prijzen vindt plaats op 13 februari 2020. De trekking van de winnaars wordt verzorgd door de directie van Rocycle.

De prijswinnaars dienen zichzelf als winnaar bij Rocycle bekend te maken. Hiervoor dient per prijs altijd het getrokken lot fysiek getoond te worden in de Rocycle studio. Indien de winnaar van de prijs zich niet binnen 7 dagen heeft gemeld, wordt er een nieuwe winnaar getrokken.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen.

Deelnemers die meespelen met een adres uit het buitenland kunnen geen aanspraak maken op de genoemde prijzen indien uitvoering hiervan onmogelijk is.

Rocycle draagt zorg voor de eventuele ten behoeve van de uit te keren prijzen te betalen kansspelbelasting volgens de Wet op de Kansspelbelasting.

De hoofdprijswinnaar kan door de betrokken partijen gevraagd worden naamsvermelding en eventueel mogelijke foto s of andere opnames te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze actie. De winnaars die medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van de betrokken partijen hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Rocycle.

Rocycle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij eigen internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is Rocycle niet aansprakelijk.

Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komt toe aan Rocycle.

Deelname aan de actie betekent instemming met de gestelde voorwaarden.